CESPiA

CENTRUM EDUKACJI SŁUŻB PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

jest jednostką organizacyjną działalności podstawowej Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.
Powstanie CESPiA jest realizacją postanowień zawartych w liście intencyjnym podpisanym 27 lutego 2004 roku pomiędzy Województwem Małopolskim, Krajem Związkowym Bawarii a Uniwersytetem Jagiellońskim. Centrum zostało powołane do życia na mocy rozporządzenia nr 57 Rektora UJ prof. dr hab. Franciszka Ziejki z 22 lipca 2004 roku. Swoją działalność rozpoczęło 1 października 2004 roku.