Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych

 

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych

 

Nr projektu grantowego: WND-POWR.02.14.00-00-1020/16

Nr umowy o dofinansowanie projektu grantowego:  UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16-00 

Instytucja pośrednicząca: Minister Edukacji Narodowej

 

Beneficjent projektu:

FUNDACJA MAŁOPOLSKA IZBA SAMORZĄDOWA

31-068 Kraków, ul. Stradomska 11

 

Partnerzy projektu:

Partner 1:

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI

ul. Św. Filipa 17,  33-150 Kraków

 

Partner 2:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

Partner 3:

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

pl. Defilad 1,  00-901 Warszawa

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DLA MODELU LOWE

  1. HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU CZŁOWIEKA (UCZESTNIKA LOWE)- rozwój osobisty i zawodowy osoby dorosłej w pewnym okresie życia stanowią dwa równolegle biegnące procesy, które się przenikają i wzajemnie na siebie wpływają. Oznacza to, że działalność pozazawodowa przenika do sfery zawodowej, wzbogacając kompetencje osoby o nową wiedzę, umiejętności i doświadczenia, niekoniecznie bezpośrednio związane z pracą, które w jakimś momencie czasu mogą być przydatne w jej wykonywaniu. Dlatego też model LOWE będzie opierał się na rozwijaniu u dorosłych kompetencji, w tym kluczowych dot. różnych obszarów rozwoju: osobistego, zawodowego, społecznego, kulturowego, itd.
  2. WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU SZKOŁY (technicznego i kadrowego) i JEJ OTOCZENIA  na rzecz aktywizacji edukacyjnej dorosłych.
  3. KOMPLEMENTARNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ w aktywizacji edukacyjnej dorosłych na poziomie lokalnym w odniesieniu do działań już prowadzonych – oferta LOWE nie powiela lecz uzupełnia je o nowe (nietradycyjne i niestandardowe) elementy.
  4. RÓŻNORODNOŚĆ STOSOWANYCH NARZĘDZI I METOD w aktywizacji edukacyjnej dorosłych
  5. SYSTEMOWE I SKOORDYNOWANE DZIAŁANIA - angażowanie różnych grup interesariuszy w działalność LOWE na określonym terytorium.