Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym

Projekt „Uniwersyteckie Centra Uznawania Kwalifikacji – pomost pomiędzy szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem zawodowym" („University Recognition of Prior Learning – Bridging Higher Education with Vocational Education and Training") finansowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Dotyczy on budowy proceduralnych, organizacyjnych i prawnych podstaw dla wdrożenia Recognition of Prior Learning w Polsce, a realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński (Polska), Edinburgh Napier University (Wielka Brytania), Institute for the Development of Education (Chorwacja) oraz Université Paris-Est Créteil Val de Marne (Francja).

Więcej informacji na stronie projektu: www.u-rpl.eu

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

zobacz również

www.u-rpl.eu