Wizyty przygotowawcze programu FSS

W dniach 21-24 kwietnia 2013 prof. Dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek oraz dr Beata Jałocha z CESPiA UJ odbyły wizytę w Norwegian University of Science and Technology (NTNU) w Trondheim (Norwegia). Wizyta ta realizowana była w ramach projektu „Wizyty przygotowawcze",  jednego z elementów programu „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy".  Prof. Prawelska-Skrzypek oraz dr Jałocha otrzymały granty finansowane przez rządy Norwegii, Lichtensteinu oraz Islandii, które umożliwiły im rozpoczęcie współpracy z norweskimi partnerami.

Podczas wizyty przygotowawczej wypracowano koncepcję nowej usługi edukacyjnej, która ma być świadczona wspólnie przez UJ oraz NTNU na rzecz pracowników sektora publicznego w Polsce i Norwegii. Ponadto w ramach wizyty odbyły się liczne dodatkowe spotkania z przedstawicielami środowiska naukowego, na których omawiano perspektywy współpracy pomiędzy uczelniami. W wyniku nawiązanej współpracy planowane są także dodatkowe działania, nie tylko wspólna realizacja jednego projektu. W wyniku nawiązanej współpracy złożony został m.in. wniosek o finansowanie wymiany kadry akademickiej w ramach FSS.

Obok spotkań naukowcami z kilku wydziałów NTNU, w trakcie wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz miasta Trondheim. Na spotkaniu tym omówione zostały potrzeby przedstawicieli sektora publicznego dotyczące edukacji w zakresie zarządzania. Ponadto, władze miasta, które niedawno podpisały umowę partnerską z miastem Kraków, zadeklarowały chęć wsparcia i promocji inicjatywy edukacyjnej NTNU oraz UJ. W trakcie wizyty w NTNU odbyły się także dodatkowe spotkania i dyskusje z przedstawicielami SINTEF (największej skandynawskiej organizacji badawczej) na temat możliwości współpracy z UJ w zakresie edukacji służb publicznych i wspólnej realizacji badań.

Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii , oraz środków krajowych.